• BOLIGSPESIALISTER
  Kjøp | Salg | Arv | Skatt
  Dine norske og spanske advokater i hele Spania
 • VI TILBYR ET BREDT SPEKTER AV TJENESTER
  KNYTTET TIL NORSK/SPANSK LOVGIVNING
  Vi kombinerer juridiske, tekniske og forvaltningstjenester for å gi en helhetlig løsning for dine behov.
 • VI REPRESENTERER KUNDER
  I HELE SPANIA
  Vi tilbyr uavhengige konsulenttjenester for klienter med økonomiske interesser i Spania.

Om oss

ABW Global er en betegnelse på den juridiske bistanden som tilbys av advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS i Oslo og av det spanske selskapet Andersen & Bache-Wiig Spania SL i Spania.

Sammen kan vi gi deg en helhetlig juridisk løsning i saker hvor norsk og spansk lovgivning møtes. Andersen & Bache-Wiig AS og ABW Spania SL er to separate rettssubjekter underlagt lovgivning i henholdsvis Norge og Spania, men sammen kan vi gi deg en helhetlig bistand.

LES MER
Om Oss

Arveplanlegging Norge-Spania

I mange tilfeller kan man spare betydelige beløp i arveavgift ved en fornuftig arveplanlegging. Arveplanlegging behøver ikke å være en kostbar affære, og er viktig for å sikre en gunstig fremtidig arvefordeling.

Arveskifte

ABW Global bistår i saker vedr. arveskifte Norge-Spania. I slike saker bistår vi som representant for arvingen.

Fast eiendom i Spania

Kjøp av bolig er en viktig investering. Ved fagmessig kontroll av boligens juridiske og tekniske forhold samt bistand med forhandlinger i kjøpsprosessen kan man forhindre at fremtidige problemer oppstår.

Spansk selvangivelse

Alle som har kjøpt fast eiendom er pliktige til å innsende en selvangivelse i Spania. Dette gjelder selv om du ikke har hatt inntekt i Spania, men kun eier fast eiendom i Spania.

Testament

En helhetsvurdering av din arvesituasjon, og herunder regulering i testament, vil kreve både norsk og spansk juridisk kompetanse.

Formålet med samarbeidet mellom Andersen & Bache-Wiig AS og ABW Spania SL

er en helhetlig tjenestepakke som dekker både norske og spanske rettsforhold.

Oppdrag tilknyttet Norge og Spania

Enten det gjelder opprettelse av testament, kjøp og salg av fast eiendom, arveskifter, oppstart av selskap i Spania etc., vil dette kreve juridisk kompetanse innenfor både norsk og spansk rett.

Opprettelse av SL i Spania

Aktuelt

Opprettelse av SL i Spania

Etablering av spansk SL (sociedad limitada, aksjeselskap med begrenset ansvar)

Det er ikke uvanlig at vår Spania-avdeling mottar henvendelser fra nordmenn som ønsker å opprette et selskap i Spania. En slik selskapsetablering reiser en rekke spørsmål som bør avklares med advokat.

Les mer...
Kontakt oss

Hos ABW Global er dørene alltid åpne

Kontakt oss, en av våre advokater vil se på saken din og kontakte deg.

KONTAKT OSS