Spansk statlig og regional formuesbeskatning. Et overblikk.

Spansk statlig og regional formuesbeskatning. Et overblikk.

Dersom du i 2017 var eier av eiendom eller rettigheter i Spania med en nettoverdi som overstiger bunnfradraget på € 700 000, må du som hovedregel levere årlig spansk skattemelding for formue og betale formuesskatt i samsvar med skattemeldingen.

I den autonome regionen Valencia er bunnfradraget € 600 000 i stedet for € 700 000, i Catalonia € 500 000.

Dersom verdien av dine eiendeler og rettigheter i Spania overstiger € 2.000.000 pr. 31.12, er du forpliktet til å levere årlig skattemelding for formue, uavhengig om du er skattepliktig i Spania eller ikke.

Dersom kjøpet av en fast eiendom i Spania ble finansiert ved et lån med pant i boligen, kan du som hovedregel trekke fra resterende lånebeløp pr. 31.12 når du skal beregne eiendommens nettoverdi. Hovedregelen er imidlertid at pantelånet må opprettes av finansieringshensyn, dvs. at pante må være etablert ved kjøp av boligen.

For året 2018 (skattemelding i 2019) har staten vedtatt en «bonificación» på 100%, det vil si en 100 % reduksjon i selve kvoten.

Formuesbeskatning reguleres i lov om formuesskatt, Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

§ 1 definerer formuesskatt som en direkte og personlig skatt på en fysisk persons netto formue*.

*Du kan trekke fra gjeld på lån med pant i eiendommen.

Ley 4/2008 de 23 de diciembre, som trådte i kraft 1. januar 2008, fjernet denne skatten ved å innføre en bonificación/reduksjon på 100 %, men el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre gjeninnførte formuesbeskatning for 2011 og 2012. Sistnevnte lov innførte også følgende nye bestemmelser:

 • € 300 000 i fritak for skattyters faste bopel.
 • Minstegrense for fritak € 700 000 for både residente og ikke-residente skatteytere.
 • Plikt til å levere skattemelding for skattepliktige som skal betale skatt, og for nullskatteytere som har over € 2 000 000 i formue.

Selv om planen var å gi en total reduksjon i formuesskatten, har gjeninnføringen årlig blitt videreført. I 2017 er det stadig ingen fullstendig reduksjon, mens for 2018 (skattemeldingen som leveres i 2019) er det foreløpig gitt en 100 % reduksjon. Til tross for reduksjonen det likevel plikt til å levere skattemelding.

Ikke-residente i Spania betaler kun skatt av «obligación real», det vil si for den formue eller de rettigheter man eier når disse befinner seg, kan benyttes eller oppfylles på spansk territorium.

Når det gjelder fast eiendom beregnes verdien ut fra følgende regler:

Den høyeste verdien av følgende tre: ligningsverdi, verdi bestemt av skatteetaten i andre skattemessige sammenhenger, eller kjøpesum, motytelse eller verdi ved erverv.

Når fast eiendom er under oppføring, blir formuesverdien satt tilsvarende tomteverdien pluss de beløp som faktisk er investert i bygget ved skatteperiodens utløp. Dersom det er et sameie, vil tomteandelens verdi bestemmes ut fra prosentandel eierskap.

Det som hittil er nevnt gjelder statlig lovgivning. I tillegg må man ta i betraktning at hver autonome region, iht lov om fiansiering av regionene (Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas) og Ley 21/2001, de 27 de diciembre, er tildelt lovgivende myndighet vedrørende:

 • Minstegrense for fritak.
 • kattesatser: Egne regionale reduksjoner i tillegg til statlige reduksjoner.

1. Minstegrense for fritak: Det legges til grunn 700 000 i alle regioner og denne grensen er kun spesifikt redusert i regionene Aragón (400 000), Catalonia og Extremadura (500 000) og Valencia (600 000).

2. Satser: Det anvendes statlig sats med 8 trinn fra 0,2 % til 2,5 %, unntatt i følgende autonome regioner der det er etablert egne satser:

 • Andalucia, Cantabria og Galicia (0,24 % - ,0,3 %)
 • Asturias (0,22 % - 3 %)
 • Balearene (0,28 % - 3,45 %)
 • Catalonia (0,21 % - 2,75 %)
 • Extremadura (0,3 % - 3 %)
 • Murcia (0,24 % - 3,12 %)
 • Valencia (0,25 % - 3,12 %)

De statlige satsene som anvendes for øvrige autonome regioner er som følger:

selvangivelse

Del dette innlegget

Facebook Twitter LinkedIn