Salg av fast eiendom i Spania

Salg av fast eiendom i Spania

Prosessen ved salg av fast eiendom i Spania medfører flere forpliktelser for selger. Noen av de viktigste aspektene er som følger.

1. Avtale med eiendomsmegler Et salg kan avtales direkte mellom selger og kjøper via nettsider, men når selger ikke er resident i Spania, foregår salget vanligvis via en eiendomsmegler (se artikkel megler). Salgsavtalen formaliseres vanligvis i et «mandato de venta», en kontrakt der man gir megler oppdraget med å selge en eiendom. Dersom du ikke har erfaring med slike spørsmål, anbefaler vi at du får en advokat til å lese gjennom oppdragskontrakten og forklare hva du og megler forplikter dere til (pris, meglerhonorar, om megler får enerett til salget eller ei) og eventuelt hjelpe deg med å forhandle om avtalen.

Meglerkontraktene gir vanligvis ikke megleren enerett til salg. Det vil si at du kan legge ut eiendommen for salg hos så mange meglere som du ønsker. Meglers honorar ligger vanligvis på rundt 5 %.

2. Salgsfullmakt Når selger ikke er resident i Spania, vil praktiske og språklige forhold ofte gjøre det påkrevd at man i tillegg til en megleravtale, gir en notarialbekreftet fullmakt (opprettet i Spania eller i Norge) til en person eller et selskap som da kan utføre alle juridiske og økonomiske oppgaver som er nødvendig for salget. En fullmakt gir stor myndighet til fullmaktshaveren. Derfor er det helt avgjørende at man gir fullmakt til en faglig kvalifisert person, vanligvis en advokat, at man signerer en formell oppdragsbekreftelse med nevnte fagperson, og at du er sikret via vedkommendes ansvarsforsikring tilpasset oppdraget som utføres.

3. Reservasjonskontrakt Når megler har funnet en mulig kjøper, vil vedkommende bli bedt om å signere en reservasjonskontrakt. Megleravtalen du har signert, kan inneholde en autorisasjon til megler om å inngå reservasjonskontrakt på dine vegne, men vi anbefaler ikke dette. Vanligvis vil megler be selger betale inn en viss sum (f.eks. 6000 euro), og dersom salget ikke skulle bli gjennomført, kan megler forsøke å avregne dette mot sitt meglerhonorar. Dette er det mulig å unngå ved å forhandle om andre alternativer, som at pengene skal utbetales til selger dersom kjøper trekker seg.

4. Kjøpekontrakt eller «arras» Omtrent en uke etter at reservasjonskontrakten signeres er det vanlig å signere en kontrakt nummer to, der selger (eller megler eller selgers representant) mottar en sum som vanligvis er 10% av salgssummen. Dersom kjøper deretter trekker seg, mister kjøper dette depositumet. Dersom selger trekker seg, eller det er uavklarte heftelser på eiendommen når den skal overskjøtes, er selger forpliktet til å tilbakebetale dobbelt depositum. Før man signerer kjøpekontrakt eller arras må følgende være på plass: a) selger må ha bestemt seg for hvem som skal motta depositumet, og b) noen må ha undersøkt at eiendommen er fri for heftelser, og funnet en løsning på eventuelle uavklarte juridiske problemer.

Vi anbefaler at en advokat tar seg av begge deler.

5. Signering av skjøte Ved signering av skjøtet overføres eiendomstittelen og salgssummen gjøres opp. På dette notarmøtet er det vanlig at selgers representant mottar en eller flere bankremisser i euro, for beløp som gjenstår i salgsoppgjøret. Bankremissene skal innløses på en spansk konto, og kan deretter overføres til selgers konto i utlandet (Norge). Dette viser hvor viktig det er at personen som gis fullmakt til å motta oppgjøret inn på spansk klientkonto, er pålitelig og har adekvat ansvarsforsikring.

6. Betaling av utgifter og skatter

  • Gevinstskatt Dersom selger ikke er resident i Spania, har kjøper plikt til å holde tilbake 3% av salgssummen, og dette skal motregnes selgers eventuelle gevinstskatt. Det bør kontrolleres at kjøper innbetaler dette beløpet til spansk skatteetat, og deretter må seglers gevinstkatt beregnes. Dersom 3% av salgssummen utgjør et større beløp enn skattebeløpet, må det innleveres en søknad til spansk skatteetat om å få tilbakebetalt det aktuelle beløpet.
  • Plusvaliaskatt Plusvalia er en kommunal skatt på verdistigning av tomt. Det er nødvendig å undersøke om det skal svares plusvaliaskatt, og eventuelt beregne skattebeløpet og kontrollere selve betalingen.
  • Andre utgifter I tillegg til nevnte skatter bør din representant ordne betaling av de utgifter som tilfaller selger, som honorarer (til megler, evt. arkitekt, advokat, og evt. notar og eiendomsregister dersom dette er tilfelle)
  • Andre spørsmål som må tas i betraktning Når eiendommen er overskjøtet, er det viktig å informere sameiet, strømselskapet, vannselskapet, kontoret for eiendomsskatt, etc. om eierskifte.

Med hensyn til dette anbefales det å ha en advokat med ekspertise på området som kan representere deg i de juridiske, økonomiske og praktiske spørsmålene relatert til salget. Hos oss i ABW Global har vi spesialister på salg av eiendom i hele Spania, og kan representere deg og gi deg råd gjennom hele salgsprosessen.

Del dette innlegget

Facebook Twitter LinkedIn