Opprettelse av SL i Spania

Opprettelse av SL i Spania

Etablering av spansk SL (sociedad limitada, aksjeselskap med begrenset ansvar)

Det er ikke uvanlig at vår Spania-avdeling mottar henvendelser fra nordmenn som ønsker å opprette et selskap i Spania. En slik selskapsetablering reiser en rekke spørsmål som bør avklares med advokat.

Det første som må avklares, er hva slags selskap man bør opprette. I Spania finnes det hovedsakelig to typer selskap: aksjeselskap (SL) og allmennaksjeselskap (SA - sociedadanónima). I begge tilfeller er aksjonærenes ansvar begrenset til aksjekapitalen. Hovedforskjellen mellom selskapstypene er:

1) Minimum aksjekapital: 3 000 € for SL (aksjeselskap) og 60 000 € for SA. (15 000 € må innbetales ved etablering)

2) Omsetning av aksjer: I et SL har aksjonærer forkjøpsrett når en annen aksjonær ønsker å selge sin andel, når aksjekapitalen skal økes, etc. I et SA kan aksjene kjøpes og selges fritt.

I enkelte situasjoner, f.eks. ved kjøp av eiendom for utleie, drift av virksomhet, eller ved ivaretakelsenav særlige skattemessige formål,anbefaler vi våre klienter å etablere et SL. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

For å opprette et aksjeselskap i Spania må man følge 11 trinn, samtidig som4 grunnleggende forutsetninger må være oppfylt. Det kan bli en langvarig og sværtinnvikletprosess om man ikke harkompetent bistand. Vi har derfor skrevet denne korte artikkelenfor å gi deg en viss oversikt over fremgangsmåten ved etablering av et SL.

Trinn ved etablering av aksjeselskap

De nødvendige trinn for å etablere et aksjeselskap er:

 1. Utstede fullmakt til representant i Spania.
 2. Bestillebekreftelse på foretaksnavn fra det sentrale merkantilregisteret.
 3. Innbetale aksjekapitalen (minimum € 3000) til en bankkonto i selskapets navn.
 4. Utforme vedtektene, som skal regulere selskapets struktur og interne virksomhet.
 5. Signere stiftelsesdokument foran Notar (alle stiftere, ved fullmakt).
 6. Søke skattemyndighetene om foreløpig NIF (org.nr.).
 7. Betale skatt (skatt på selskapsoperasjoner) – for tidenunntatt.
 8. Registrerestiftelsesdokumentet i det tilhørende handelsregisteret.
 9. Etter at registreringsbekreftelse er hentet; søke om endelig NIF (org.nr).
 10. Søke om registrering av virksomheten (økonomisk aktivitet) hos skattemyndighetene.
 11. Legalisere selskapets offisielle bøker i merkantilregisteret (protokoller og aksjeeierbok).

Merk at alle aksjeeiere og selskapets ledelse må ha DNI eller NIE (spanskskattenummer). En juridisk person må har NIF (org.nr.).

Vi bistår deg gjerne. Vårt honorar for opprettelse av et aksjeselskap er € 3000 + mva.

Del dette innlegget

Facebook Twitter LinkedIn