Opprettelse av SL i Spania

Opprettelse av SL i Spania

Etablering av spansk SL (sociedad limitada, aksjeselskap med begrenset ansvar)

Det er ikke uvanlig at vår Spania-avdeling mottar henvendelser fra nordmenn som ønsker å opprette et selskap i Spania. En slik selskapsetablering reiser en rekke spørsmål som bør avklares med advokat.