Om oss

ABW Global er en betegnelse på den juridiske bistanden som tilbys av Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS i Oslo og av det spanske selskapet Andersen & Bache-Wiig Spania SL i Spania. Sammen kan vi gi deg en helhetlig juridisk løsning i saker hvor norsk og spansk lovgivning møtes.

Andersen & Bache-Wiig As er et norsk advokatfirma med kontor i Oslo. Advokatfirmaet har en Spania-avdeling med spansk advokat, norske advokater som er spansktalende og spansk/norsk-talende sekretærer.

Andersen & Bache-Wiig Sociedad Limitada er et spansketablert selskap med kontor i Alicante. Selskapet drives av daglig leder Miguel Angel Bellido.

Andersen & Bache-Wiig AS og ABW Spania SL er to separate rettssubjekter underlagt lovgivning i henholdsvis Norge og Spania, men sammen kan vi gi deg en helhetlig bistand.

Oppdrag tilknyttet Norge og Spania, enten det gjelder opprettelse av testament, kjøp og salg av fast eiendom, arveskifter, oppstart av selskap i Spania etc., vil kreve juridisk kompetanse innenfor både norsk og spansk rett.

Som eksempel kan vi nevne at et arveskifte i Spania som hovedregel skal følge norsk arvelov dersom avdøde hadde norsk nasjonalitet. På den andre siden vil fordeling av arv etter norsk arvelov utløse arveavgift etter spansk lovgivning.

Videre er det også slik at kjøp eller salg av fast eiendom i Spania ikke bare får skattekonsekvenser i Spania, men også i Norge dersom du har bopel her. I oppdrag tilknyttet Norge – Spania er det mange fallgruver.

Formålet med samarbeidet mellom Andersen & Bache-Wiig AS og ABW Spania SL er nettopp av vi skal kunne gi deg som klient en helhetlig tjenestepakke som dekker både norske og spanske rettsforhold i din sak, samt at vi skal tilby en vei gjennom det spanske byråkratiet med tilrettelegging og gjennomføring av ulike juridiske operasjoner i Spania.

Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at alle transaksjoner knyttet til omsetning av eiendom som krever tilstedeværelse i Spania gjennomføres av ABW Spania Sociedad Limitada og spansk Notar iht. spansk lovgivning. Transaksjonen følger ikke norsk lov om eiendomsmegling.

ABW Global